Fouten met vakantiegeld in loonstrook

05 – 08 – 2019

Veel fouten met vakantiebijslag op loonstroken

Werknemers kunnen door de fouten honderden euro’s op jaarbasis mislopen

Veel werknemers lopen in 2019 soms tot wel enkele honderden euro’s aan vakantiebijslag mis door verkeerde berekeningen van het vakantiegeld. Het niet meetellen van overuren voor de vakantiebijslag is het grootste probleem bij werkgevers. Met ingang van 2018 is het verplicht geworden om ook over overuren vakantiegeld uit te keren. 

Wetswijziging leidt tot fouten

Timeflex heeft in een onderzoek van loonstroken het vakantiegeld onder de loep genomen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zeker 18% van de onderzochte loonstroken fouten bevatte. Deze fouten zorgen ervoor dat de betrokken werknemers op jaarbasis mogelijk enkele honderden euro’s te weinig krijgen. 
De grootste oorzaak van de fouten in de vakantiebijslag is de wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de WML. Met ingang van 2018 is in deze wet gewijzigd dat een werkgever alle overuren van een werknemer meetelt voor het berekenen van het vakantiegeld, tenzij daarover iets anders vermeld staat in de cao.

Zelfde regels voor meerwerk en overwerk

De wet maakt geen onderscheid meer tussen meerwerk en overwerk. Voor zowel de normale arbeidsuren als extra uren moet een werknemer het minimumloon verdienen. Deze zelfde regel geldt voor deeltijdwerkers die meeruren maken.
Voor werkgevers is het belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden, waarin duidelijk staat hoeveel normale uren en hoeveel extra uren een werknemer maakt. 

Regels voor vakantiebijslag

In de wet is het minimum voor de vakantietoeslag vastgelegd: dit moet minimaal 8% van het brutoloon zijn. Extra bonussen, een 13e maand, winstuikeringen en onkostenvergoedingen tellen niet mee voor de vakantiebijslag.
Vaak wordt het vakantiegeld uitbetaald in mei of juni, maar dit mag de werkgever zelf bepalen. Bij het uitbetalen van de toeslag moet de tabel bijzondere beloningen toegepast worden. Ook dit doen werkgevers nog wel eens fout, waardoor loonstroken met vakantiegeld eveneens niet helemaal correct kunnen zijn.
Er is echter wel een positieve ontwikkeling te zien: de laatste jaren bevatten loonstroken steeds minder fouten.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *